Stina Jansson bloggar från NASA

[2017-08-02] Den här sommaren tillbringar kemisten Stina Jansson på NASAs lab på Kennedy Space Center i Florida tack vare ett anslag från Vinnova som ger henne möjlighet att spendera sex månader vid en utländsk icke-akademisk institution. Du kan följa ett par nerslag av hennes upplevelser och reflektioner kring vistelsen på Umeå universitets Forskarblogg.

Stina Jansson. Foto: Ulrika Bergfors Kriström

På Kennedy Space Center jobbar Stina Jansson med forskare inom Exploration Research and Technology Programs, och projektet Trash-to-Gas, som fokuserar på att utveckla och testa tekniker för omvandling av avfall till gas och andra användbara produkter under resan till Mars.

Stina Jansson forskar till vardags på Kemiska institutionen vid Umeå universitet om hur miljöfarliga ämnen bildas vid förbränning och annan termisk behandling av biomassa och olika typer av avfallsmaterial. I ett hållbart samhälle måste alla materialströmmar användas optimalt och så konstruktivt som möjligt, och samtidigt måste vi alltid vara vaksamma så att ny teknik inte genererar miljöstörande ämnen.

En del blogginlägg är på svenska och en del på engelska, och det första på båda språken.

Till Forskarbloggen:


En unik upplevelse – A unique experience

Living in a box

Forskning för rymden eller för jorden?

Small pieces of a huge puzzle

Forskning i team

A hero as boss

Kvinnlig forskare, forskande kvinna, eller bara forskare?

Gör om gör rätt

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid284174


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet