Umeåforskare medverkar i nytt kvinnobiografiskt lexikon

[2018-03-08] I ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och lett av Göteborgs universitet lanseras den 8 mars ett svenskt kvinnobiografiskt online-lexikon. En av artikelförfattarna är Anne Heith, docent i litteraturvetenskap, Umeå universitet.

Anne Heith

Förutom länkar till andra arkiv och uppslagsverk om svenska kvinnor på nätet, kommer projektet även att initiera och vidareutveckla forskning med utgångspunkt i lexikonet.

I stora svenska biografiska lexika utgör kvinnor endast 5-10 procent av persongalleriet. Om historieskrivningen ska kunna bli mindre missvisande måste således utgångspunkten – källmaterialet – förändras.

Verket skall finnas på svenska och engelska. Det kommer att ligga på webben som en levande och utvecklingsbar databas, och vara gratis tillgängligt. Därmed görs svenska kvinnors insatser i samhället, från medeltid till nutid, tillgängliga också för internationell forskning.

En av de medverkande artikelförfattarna är litteraturvetaren Anne Heith, som skrivit om Sara Ranta Rönnlund, Elsa Laula-Renberg, Karin Stenberg, Maria Magdalena Mathsdotter, Ellen-Sylvia Blind och Kerstin Eidlitz Kuojok.

Lexikonets databas förvaltas av SWE-CLARIN och kommer att lanseras torsdag den 8 mars på www.skbl.se

Läs mer på Svenskt kvinnobiografiskt lexikons Facebooksida

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290743


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet