Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeå universitet möter - ny samtalsserie där ledande politiker möter våra forskare

[2018-03-12] Under den rubriken bjuds några av Sveriges ledande politiker in till publika samtal med våra forskare. Först ut är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. - Vi vill skapa en plats för att vända och vrida på de svåra politiska frågorna, säger en av initiativtagarna, Malin Rönnblom, statsvetare

Under valåret 2018 arbetar Umeå universitet med temat demokrati och en ambition är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt. Därför startas nu samtalsserien ”Umeå universitetet möter”, där några av landets ledande politiker träffar några av våra egna forskare.

Samtalen är öppna för allmänheten och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

- Det är viktigt att det politiska samtalet förs i hela landet och det är framsynt av Umeå universitet att fokusera på demokrati ett valår som detta, säger moderator Sverker Olofsson.

Att centralpolitiska samtal förs utanför huvudstaden har inte minst ett symboliskt värde, men det har även ett demokratiskt värde i sig.

- Umeå universitet vänder sig utåt, mot samhällsmedborgarna, och här får nationellt ledande politiker tala i ett geografiskt sammanhang som ofta framställs som perifert, säger Malin Rönnblom. Dessutom, dagens politiska samtal präglas allt för ofta av lättköpta poänger och konfrontation och det råder brist på sammanhang där demokratins utmaningar kan få ett utrymme. Med ”Umeå universitet möter” vill vi skapa ett sådant utrymme.

Samtalen kommer att direktsändas på Umeå universitets Facebooksida.

Moderatorer: Sverker Olofsson, journalist, och Malin Rönnblom, statsvetare.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Fredag 16 mars, kl. 12.00–13.00.
Ljusgården, Lärarutbildningshuset.

Forskare: Sara Edenheim, UCGS; Katrin Holmqvist-Sten, Konsthögskolan; Katarina Pierre, Bildmuseet.

Partiledare Ulf Kristersson
Tisdag 27 mars, kl. 17.00-18.30
Plats ännu ej fastställt.

Kontakt:
Jonas Ericson, projektledare, Kommunikationsenheten
Telefon: 090-786 99 45
E-post: jonas.ericson@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290812


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet