Pressmeddelanden från Umeå universitet

Historiskt symposium i meänkieli

[2018-04-13] Hösten 2017 startade Umeå universitet den första kursen i meänkieli på akademisk nivå. Universitet bjuder nu in till ett symposium, med temat Meänkielis rumsliga och tematiska räckvidd – igår, idag, imorgon. I föredrag och samtal behandlas meänkielis utveckling och de utmaningar språket står inför.

Anders Emanuelsson Foto: Magnus Nordström

Meänkieli är ett av fem officiella minoritetsspråk i Sverige. Människor i Tornedalen och norra Norrbotten har talat språket längre än dessa områden tillhört Sverige.

– Med kolonialisering följer försvenskning, av bland annat språk och kultur. Det som en gång varit majoritetsspråk hotas sålunda av utrotning. I början av 1981 leder medvetenheten om detta till bildandet av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T). Dess tidning MET (vi) talar ett tydligt språk, liksom namnet som språket får – meänkieli (vårt språk), säger Anders Emanuelsson vid Institutionen för språkstudier och fortsätter:

– Försvenskningen fortsätter alltjämt, liksom motståndet. Staten har erkänt Tornedalingar som en nationell minoritet och meänkieli som ett minoritetsspråk. Barn och elever från förskola till gymnasium har lagstadgad rätt till modersmålsstöd och undervisning. Umeå universitet ger, sedan hösten 2017, kurser i meänkieli på akademisk nivå.

– Vi bjuder nu in till symposium av stolthet, men också av nödvändighet. Meänkieli är inte ett standardiserat språk. Det finns tre huvudvarieteter. Skriftspråket är minst sagt under utveckling; den första romanen – Lyykeri – trycktes 1985.

Anders Emanuelsson berättar vidare att man under rubriken: Meänkielis rumsliga och tematiska räckvidd – igår, idag, imorgon, tar sig an de nödvändiga utmaningar ett växande språk står inför; erövrandet av nya rumsliga och tematiska domäner. Till detta frågan om standardisering, med dess krav på regler, av ett språk med olika varieteter. Flera av föredragshållarna var med i bildandet av STR-T, de var också med om att ge namn åt språket.

Välkomna till ett öppet symposium med språkvetare, kulturarbetare, STR-T och MET-Nuoret (VI-unga)!

Fredag 20 april, kl. 09.00-16.30, Umeå universitet, Humanisthuset, Vardagsrummet

Kontakt:

Anders Emanuelsson, anders.emanuelsson@umu.se, tel. 090-786 76 97

Pressbild

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid291323


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet