Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pedagogikutbildning håller hög kvalitet

[2018-06-26] Utbildning inom pedagogik som leder till licentiat- och doktorsexamen vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom pedagogik. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Bedömargruppen har granskat nedanstående aspektområden och perspektiv.

Aspektområden:

  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Perspektiv:

  • Doktoranders perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv

Utifrån dessa aspekter och perspektiv bedöms alltså pedagogikutbildning vid Umeå universitet som leder till licentiat- och doktorsexamen hålla hög kvalitet

För mer information, kontakta gärna:
Simon Wolming, universitetslektor, prefekt vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 076-824 74 78
E-post: simon.wolming@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid292688


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –