Forskarutbildning i datavetenskap uppfyller inte kvalitetskrav

[2018-06-28] Nu har beslut kommit angående Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering av forskarutbildningar i datavetenskap i Sverige. Umeå universitet får det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Foto: Erik Westerberg

Beslutet innebär att forskarutbildningen i datavetenskap (licentiat- och doktorsexamen) inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå och lärosätet riskerar tillståndet att utfärda doktorsexamen i datavetenskap.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet ska senast 26 juni 2019 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda doktorsexamen i datavetenskap.

UKÄ har gjort en nationell utvärdering av samtliga utbildningar på forskarnivå i datavetenskap i Sverige. Av de 14 utvärderade lärosätena fick sex lärosäten omdömet ifrågasatt kvalitet. Fem av dessa lärosäten, däribland Umeå universitet, kritiserades för samma typ av brist – att jämställdhetsperspektivet inte kunde bedömas vara tillfredsställande. 

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid292716


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –