Regionala cancerdagen

Date: 2018-04-19
Time: 9:30 AM - 4:00 PM
Location: Humanisthuset, Hörsal E
The event is for: students - anyone - employees

Regionala cancerdagen arrangeras av RCC norr med syfte att utveckla regionens cancervård och forskning. Föredrag om standardiserade vårdförlopp, ärftlig cancer, cancerrehabilitering, kvalitetsregister m.m. Patientrepresentanter, processledare och den nationella cancersamordnaren medverkar. Dagen hålls på svenska.


Organizer: RCC norr
Contact person: Sara Huggert
Program och registrering
Number of seats: 149 (Of which 0 are booked)
Fee: -
Last day of registration: 2017-03-28 at. 11:59 PM.
Event type: Conference
Add to your Calendar