En konferens om digitalisering: Fysisk aktivitet och hälsa 2018

Date: 2018-11-07—2018-11-08
Time: 10:00 AM
Location: Humanisthuset
The event is for: students - anyone - employees

Vi vill lyfta fram den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som promotion,
prevention och behandling för såväl individ och grupp som arbete,
fritid och samhällsplanering.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med teknik, innovationer eller
fysisk aktivitet i din vardag – som forskare, inom vården, med att utveckla
hård- eller mjukvara, i företagshälsovården, kommunen, på träningsanläggning eller i stadsplanering.

Konferensen kommer att ge både bredd och djup och blir ett tillfälle att
knyta kontakter, skapa diskussion och nya tankegångar.

Läs mer och boka på www.fysiskaktivitetumea.com

Arrangörer: Livsmedicin vid Arbets- och beteendemedicinskt Centrum vid Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan id Umeå universitet, Nord InC, SenDoc samt Innovation+


Contact person: Arnica D. Bäckström
Phone: 070-531 96 77
Läs mer och boka
Event type: Conference
Add to your Calendar