Hälsa på campus

Date: 2018-09-12
Time: 9:00 AM - 4:00 PM
The event is for: students - employees

Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa/friskvård vid Umeå universitet samt en satsning för att studenter som framtidens ledare ska ha kunskaper och förståelse för att själva prioritera hälsa men också för att kunna inspirera andra till ett hälsosamt liv. Genom att inspirera, öka medvetenheten och kunskapen kring fysisk aktivitet och hälsa är förhoppningen att Umeå universitet ska få hälsosammare och mer välmående studenter och personal.

Mer information om programmet för dagen kommer under början av juni.


Organizer: Idrottshögskolan
Contact person: Tove Mårs
Read more
Event type: Other
Add to your Calendar