PubMed på en timme

Date: 2018-08-22
Time: 2:00 PM - 3:00 PM
Location: Medicinska biblioteket, NUS byggnad 6M, Bibliotekets undervisningslokal
The event is for: employees

Innehåll

  • Översikt av PubMeds uppbyggnad
  • Enkel sökning i databasen
  • Användning av Filters, Clipboard m.m.
     


Organizer: Medicinska biblioteket
Contact person: Helene Rova
Phone: 786 96 98
Anmälan
Event type: Course/education
Add to your Calendar