PubMed på två timmar

Date: 2018-10-02
Time: 1:00 PM - 3:00 PM
Location: Medicinska biblioteket, NUS byggnad 6M, Bibliotekets undervisningslokal
The event is for: employees

Innehåll

  • Översikt över PubMeds uppbyggnad
  • Sökning i databasen bl.a. med hjälp av MeSH-termer (ämnesord) och Subheadings (aspektord)
  • Användning av Filters, Clipboard m.m.
  • Spara och uppdatera sökningar
  • Related Citations
  • Clinical Queries för frågeställningar inom diagnostik, terapi m.m.
  • Att hitta tryckta och elektroniska tidskrifter via UB:s webbplats, att beställa artikelkopior
  • Pratiktiska övningar
     


Organizer: Medicinska biblioteket
Contact person: Helene Rova
Phone: 786 96 98
Anmälan
Event type: Course/education
Add to your Calendar