Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Date: 2018-11-29
Time: 2:00 PM - 3:00 PM
Location: Medicinska biblioteket, NUS byggnad 6M, Bibliotekets undervisningslokal
The event is for: employees

Innehåll

Vi presenterar Journal Citation Reports (JCR) från databasen Web of Science, med citeringsanalys och impact factors.
Vi presenterar SCImago Journal Rank (SJR) från databasen Scopus, ett redskap för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft.
 


Organizer: Medicinska biblioteket
Contact person: Helene Rova
Phone: 786 96 98
Anmälan
Event type: Course/education
Add to your Calendar