CINAHL för yrkesverksamma sjuksköterskor

Date: 2018-12-12
Time: 2:00 PM - 3:00 PM
Location: Medicinska biblioteket NUS byggnad 6M , Bibliotekets undervisningslokal
The event is for: employees

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, men även intresserade forskare och lärare.

Innehåll:

  • Översikt över CINAHL:s innehåll och uppbyggnad
  • Sökning i databasen
  • Användning av Limits, Folders m.m.
  • Skapa ett konto i databasen, vilket ger möjlighet att spara sökningar och referenser.


Organizer: Medicinska biblioteket
Contact person: Helene Rova
Phone: 786 96 98
Anmälan
Event type: Course/education
Add to your Calendar