UmeÃ¥ universitets kalendarium 1 - Umeå universitets centrala kalender http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/rss/calendar-rss-page De kommande 60 eventen Excel - Power pivot och Power BI http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16689 Information om kursen och hur du anmäler dig finns på vår webbplats i Aurora. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 16:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 27 Nov 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16689 2017-11-27T12:00:00Z Exhibition: A Future Domestic Landscape in 2037 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17816 Imagine domestic life in the future, 20 years from now. A lot of things will be similar, some things will be very different. Experience the 'Future Domestic Landscape Expo' provided by the students of the IxD programme. The exhibition opens on Dec 7 with designers present. The expo will also be open from 9:00-17:00 on Dec 11-15. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-07 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 17:00</endDateTime></metadata>]]> Exhibition true Thu, 07 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17816 2017-12-07T13:00:00Z Symposium om åldrande- och äldreforskning vid Umeå universitet http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17308 På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare, vill CEDAR bjuda in forskare verksamma inom detta område till att medverka vid ett heldagssymposium. Anmälan senast 10 november <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Tue, 12 Dec 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17308 2017-12-12T08:00:00Z Umeå Arctic Forum 2017 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17690 To celebrate the fifth anniversary of the Arctic Research Centre at Umeå University (Arcum) inauguration we are proud to present the first Umeå Arctic Forum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 17:30</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Tue, 12 Dec 2017 09:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17690 2017-12-12T09:00:00Z Lucia celebration with Umeå Student Choir http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17320 Do not miss one of the absolute highlights of the season! Wednesday December 13th Kl.12.10-12.40 Aula Nordica <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 12:10</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 12:40</endDateTime></metadata>]]> Culture on Campus true Wed, 13 Dec 2017 11:10:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17320 2017-12-13T11:10:00Z Lecture with 2017 chemistry prize laureate: Jacques Dubochet http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17779 Professor Jacques Dubochet, one of three people awarded the 2017 Nobel prize in chemistry, visits Umeå University to give a lecture titled The science that gave me a Nobel prize and the science that didn’t. The lecture in English is free and open to the public. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 13 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17779 2017-12-13T13:00:00Z Kaospiloterna: Kreativt samskapande och Design Thinking http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17813 Öppen föreläsning/seminarium med Moa Liukkonen och Lucas Grind, Kaospiloter från Århus i Danmark. Vi kommer att introduceras till hur vi kan designa och leda en strukturerad kreativ process som bygger på design thinking principer om samskapande och målgruppsfokus. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 13 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17813 2017-12-13T13:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17751 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-13 16:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-13 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 13 Dec 2017 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17751 2017-12-13T15:00:00Z Demonstration of Web-ISP http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16598 Umeå University has developed a web-based system for the Indvidual study plans for doctoral students (Web-ISP). We will show the system for all interested parties. You have to sign up for the event. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Thu, 14 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16598 2017-12-14T12:00:00Z Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16798 Att ta reda de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde, tidskrifternas ranking och impact factor är av stor betydelse. Här får du en inblick i två resurser som används för detta syfte. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-14 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Thu, 14 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16798 2017-12-14T13:00:00Z Referenshanteringsprogram - en jämförelse http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16799 En jämförelse mellan programmen EndNote, EndNote Online, Mendeley och Zotero. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Fri, 15 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16799 2017-12-15T13:00:00Z Art Friday! http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16761 Friday mingle at Bildmuseet with art, bar and free admission! Bildmuseet kick-starts the Christmas market during the evening – now’s the time to grab some Christmas presents. DJ: Lina Högström (Skator). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 17:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Fri, 15 Dec 2017 16:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16761 2017-12-15T16:00:00Z Christmas Market at Bildmuseet http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16762 Christmas market in the museum shop and Flexhall space. Students of the Schools of Art, Design and Architecture will be selling their works. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-16 11:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-16 15:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 16 Dec 2017 10:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16762 2017-12-16T10:00:00Z Informationsträff och julavslutning för internationella kontaktpersoner http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17903 International Office bjuder in alla internationella kontaktpersoner till en informationsträff och julavslutning. Vi presenterar vårterminens aktiviteter och viktiga datum och sedan bjuder vi på julfika. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 15:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 16:30</endDateTime></metadata>]]> Other true Tue, 19 Dec 2017 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17903 2017-12-19T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17752 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-17 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-17 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 17 Jan 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17752 2018-01-17T15:00:00Z Utbildning i InfoGlue – webbproducent. Sista tillfället. http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17900 Välkommen på utbildning i webbpublicerigssystemet InfoGlue för rollen webbproducent! (Sista utbildningstillfället) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 12:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 24 Jan 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17900 2018-01-24T08:00:00Z Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17820 Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 12:15</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 24 Jan 2018 10:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17820 2018-01-24T10:30:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17753 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 24 Jan 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17753 2018-01-24T15:00:00Z Behzad Khoshnood - molekylärbiologi http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17740 Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17740 2018-01-26T12:00:00Z Fika efter en forskare http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17806 Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens första föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Sat, 27 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17806 2018-01-27T12:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17754 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-31 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-31 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 31 Jan 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17754 2018-01-31T15:00:00Z Julia Pennlert – litteraturvetenskap http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17503 Poesi pågår – en studie av Poeter.se 2003-2016 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 02 Feb 2018 09:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17503 2018-02-02T09:00:00Z Welcome day - for new employees http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17708 All new international researchers, faculty and staff members at Umeå University are welcome to attend an introduction day. Welcome Day will be held 7 February 2018. Last day to register is 26 January. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 07 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17708 2018-02-07T08:00:00Z Utbildning i InfoGlue – webbansvarig. Sista tillfället. http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17901 Välkommen på utbildning i webbpublicerigssystemet InfoGlue för rollen webbansvarig!(Sista utbildningstillfället) <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 12:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 07 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17901 2018-02-07T08:00:00Z Hjärnstark http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17641 Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, föreläser med föreläsningsrubriken Hjärnstark. Föreläsningen är en försmak på vårterminens Hälsa på Campus och vänder sig kostnadsfritt till studenter och anställda vid Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 10:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 12:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 07 Feb 2018 09:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17641 2018-02-07T09:30:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17755 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 07 Feb 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17755 2018-02-07T15:00:00Z Hälsa på Campus (f.d. Studentsportardagen) http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17643 Som en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet har Idrottshögskolan tagit initiativ att väcka liv i den slumrande Studentsportardagen. Tisdag den 13 februari är därför fylld med aktiviteter och föreläsningar på och runtom campus. Alla studenter och anställda är välkomna att kostnadsfritt delta. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-13 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-13 16:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Tue, 13 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17643 2018-02-13T08:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17756 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-14 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-14 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 14 Feb 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17756 2018-02-14T15:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17757 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 21 Feb 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17757 2018-02-21T15:00:00Z Daniel Fredriksson – etnologi http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17788 Musiklandskap: Musik och kulturpolitik i Dalarna <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 23 Feb 2018 09:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17788 2018-02-23T09:00:00Z Fika efter en forskare http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17807 Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. Välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Sat, 24 Feb 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17807 2018-02-24T12:00:00Z Chefsintroduktion http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17710 Varje termin ges en introduktionsutbildning för blivande eller nya chefer och ledare vid Umeå universitet. Utbildningen omfattar totalt tre utbildningsdagar. Våren 2018 ges Chefsintroduktionen den 27-28 februari samt 14 mars. Sista anmälningsdag är 31 januari. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-27 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-28 16:30</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Tue, 27 Feb 2018 07:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17710 2018-02-27T07:30:00Z Öppet Hus på Umeå universitet http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17679 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-28 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 28 Feb 2018 08:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17679 2018-02-28T08:30:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17758 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-28 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-28 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 28 Feb 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17758 2018-02-28T15:00:00Z Introduktion för nyanställda http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17707 Den 14 mars startar introduktionsutbildningen för nyanställda vid Umeå universitet. Sista anmälningsdag är den 1 mars. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 14 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17707 2018-03-14T07:30:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17761 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 21 Mar 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17761 2018-03-21T15:00:00Z Fika efter en forskare http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17808 Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens tredje tillfälle. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Sat, 24 Mar 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17808 2018-03-24T12:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17762 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 28 Mar 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17762 2018-03-28T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17763 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-04 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-04 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 04 Apr 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17763 2018-04-04T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17764 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 11 Apr 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17764 2018-04-11T14:00:00Z UCL - Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17711 Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) är en del i det strategiska kompetensstödet för chefer i organisationen och är tillgängligt för dig som har en chefsfunktion vid Umeå universitet. Nästa UCL-program startar 18-19 april 2018. Sista anmälningsdag är den 2 mars. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-18 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 18 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17711 2018-04-18T06:30:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17765 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-18 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-18 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 18 Apr 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17765 2018-04-18T14:00:00Z Fika efter en forskare http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17809 Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens sista föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-21 15:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Sat, 21 Apr 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17809 2018-04-21T11:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17766 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-25 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-25 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 25 Apr 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17766 2018-04-25T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17767 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-02 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-02 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 02 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17767 2018-05-02T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17768 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 09 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17768 2018-05-09T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17770 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-16 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-16 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 16 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17770 2018-05-16T14:00:00Z Spring Graduation http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9908 At the Spring Graduation Ceremony, the doctoral students who have written, published and successfully defended a thesis, are honoured with a conferment ceremony <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-19 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 19 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9908 2018-05-19T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17771 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-23 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 23 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17771 2018-05-23T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17772 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-30 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-30 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 30 May 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17772 2018-05-30T14:00:00Z FabLab Sliperiet Wednesdays 16-21 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17773 Welcome to FabLab, a Fabrication Laboratory open for anyone who wants to manufacture almost anything. Here you will be able to try out digital tools like 3D printers, sewing machines, laser cutters and software for drawings and patterns. No previous knowledge is needed and it's free to come here. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-06 16:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-06 21:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Wed, 06 Jun 2018 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17773 2018-06-06T14:00:00Z Välkomstmässa för studenter http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17332 Torsdag den 6 september mellan kl. 10.00 och 14.00 är du som student varmt välkommen till Umeå universitets Välkomstmässa som äger rum i Universum och Lindellhallen samt utomhus på campustorget. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-06 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-06 14:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Thu, 06 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17332 2018-09-06T08:00:00Z The Annual Celebration Ceremony http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9909 The Annual Celebration Ceremony is an important ritual when the university installs its newly appointed professors, and celebrates honorary doctors and scientific award recipients. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-20 17:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-20 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 20 Oct 2018 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9909 2018-10-20T15:00:00Z Spring Graduation http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9910 At the Spring Graduation Ceremony, the doctoral students who have written, published and successfully defended a thesis, are honoured with a conferment ceremony. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-05-18 16:00</startDateTime><endDateTime>2019-05-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 18 May 2019 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9910 2019-05-18T14:00:00Z The Annual Celebration Ceremony http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9921 The Annual Celebration Ceremony is an important ritual when the university installs its newly appointed professors, and celebrates honorary doctors and scientific award recipients. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-10-19 17:00</startDateTime><endDateTime>2019-10-19 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 19 Oct 2019 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9921 2019-10-19T15:00:00Z Spring Graduation http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9922 At the Spring Graduation Ceremony, the doctoral students who have written, published and successfully defended a thesis, are honoured with a conferment ceremony. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-05-30 16:00</startDateTime><endDateTime>2020-05-30 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 30 May 2020 14:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9922 2020-05-30T14:00:00Z The Annual Celebration Ceremony http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9923 The Annual Celebration Ceremony is an important ritual when the university installs its newly appointed professors, and celebrates honorary doctors and scientific award recipients. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2020-10-17 17:00</startDateTime><endDateTime>2020-10-17 23:59</endDateTime></metadata>]]> Other true Sat, 17 Oct 2020 15:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=9923 2020-10-17T15:00:00Z