UmeÃ¥ universitets kalendarium http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/rss/calendar-rss-page De kommande 60 eventen Psykiatrispecialistsjuksköterskors magisterarbeten http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=19085 Presentationer av sjuksköterskors Magisterarbeten på avancerad nivå, med inriktning mot Psykiatri, Ambulans, Intensivvård och Operation vid institutionen för omvårdnad. Det går bra att delta vid enstaka presentationer. Moderatorer professor Gunilla Strandberg och docent Ulf Isaksson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-22 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-03-22 14:30</endDateTime></metadata>]]> Conference true Thu, 22 Mar 2018 07:45:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=19085 2018-03-22T07:45:00Z Regionala cancerdagen http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18892 Regionala cancerdagen arrangeras av RCC norr med syfte att utveckla regionens cancervård och forskning. Föredrag om standardiserade vårdförlopp, ärftlig cancer, cancerrehabilitering, kvalitetsregister m.m. Patientrepresentanter, processledare och den nationella cancersamordnaren medverkar. Dagen hålls på svenska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-19 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Thu, 19 Apr 2018 07:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18892 2018-04-19T07:30:00Z Regionala cancerdagen http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18898 Regionala cancerdagen arrangeras av RCC norr med syfte att utveckla regionens cancervård och forskning. Föredrag om standardiserade vårdförlopp, ärftlig cancer, cancerrehabilitering, kvalitetsregister m.m. Patientrepresentanter, processledare och den nationella cancersamordnaren medverkar. Dagen hålls på svenska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-19 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-19 16:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Thu, 19 Apr 2018 07:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18898 2018-04-19T07:30:00Z Cancer Research Day 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18894 The Cancer Research Day is organized by RCC and the Medical faculty. The day include presentations from leading cancer researchers within different research areas, spanning multilevel molecular analysis, proteogenomics, somatic mutations, biomarkers and PET/MR. At the poster session, all participants have an opportunity to present their work. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Fri, 20 Apr 2018 06:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18894 2018-04-20T06:00:00Z Cancer Research Day 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18897 The Cancer Research Day is organized by RCC and the Medical faculty. The research day include presentations from leading researchers within different research areas, spanning multilevel molecular analysis, proteogenomics, somatic mutations, biomarkers and PET/MR. At the poster session, all participants have an opportunity to present their work. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Fri, 20 Apr 2018 06:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18897 2018-04-20T06:00:00Z Social Innovation i Norr http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=19016 Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Konferensen vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-25 09:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-25 16:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 25 Apr 2018 07:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=19016 2018-04-25T07:30:00Z DIGSUM-dagen 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17103 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-17 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-17 16:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Thu, 17 May 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17103 2018-05-17T07:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z How to 3d-print a wooden home http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18946 Join us to explore innovation in housing through new ideas, tools and materials. Do it in an international and cross-disciplinary setting. Be inspired by leading thinkers and makers and interact with peers from research and industry as we strengthen our cluster around large-scale biobased additive and digital manufacturing. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-31 16:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 30 May 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18946 2018-05-30T08:00:00Z Umeå Cell Biology Symposium 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18685 The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-30 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-31 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 30 May 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18685 2018-05-30T11:00:00Z PME 42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16820 In July 2018, UMERC arranges a large international conference in Umeå; PME 42, the 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-07-03 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-07-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Conference true Tue, 03 Jul 2018 10:34:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=16820 2018-07-03T10:34:00Z 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18996 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-10-09 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Mon, 08 Oct 2018 06:30:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18996 2018-10-08T06:30:00Z Controversial Societal Issues in Education and Democracy http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18475 Umeå Research Centre for Social Studies Didactics (UmSOD) invites you to a Nordic research conference at Umeå University. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-25 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 24 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18475 2018-10-24T06:00:00Z KBC Days 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17818 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 18:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Tue, 06 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=17818 2018-11-06T08:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z Pedagogisk konferens http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18994 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 16:30</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 07 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/calendar/display-page?eventId=18994 2018-11-07T12:00:00Z