Master´s Thesis in Physics, 30.0 Credits Literature

Valid from: 2007 week 36

Litteratur som är nödvändig för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.


  Print page


2011-03-15

Contact Information

Department of Physics

Contact:
Lars-Erik Svensson

Tel: +46-(0)90-786 6913

Fax: +46-(0)90-786 6673

Contact Form