Avhandlingar och publikationer i DiVA

Varje år producerar forskare vid Umeå universitet en mängd publikationer och avhandlingar.

På universitetsbiblioteket finns ett exemplar av alla avhandlingar som produceras vid Umeå universitet. Dessa går naturligtvis att låna. Om du vill köpa en avhandling, vänd dig direkt till författaren eller till författarens institution.

De flesta avhandlingar och många andra slags publikationer finns också tillgängliga för nedladdning från DiVA – det digitala vetenskapliga arkivet. Sök avhandlingar och publikationer i DiVA

Umeå universitetsbibliotek erbjuder också många andra sökmöjligheter i egna och andras databaser.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion