Pressmeddelanden från Umeå universitet

En viktig bok helt rätt i tiden

[2013-09-23] Historikerparet Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen, vid Umeå universitet ger ut volymen New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. Boken belyser fördelarna med tvärvetenskapligt tänkande och riktar sig mot forskare, studenter och politiska beslutstagare.

I boken, som är skriven tillsammans med Sara B. Pritchard vid Cornell University, för fjorton internationella forskare en dialog kring ämnena miljöhistoria och teknik- och vetenskapsstudier (STS) i hopp om att fördjupa och till och med förändra kunskaper om samspelet mellan människa, teknik och natur.

Boken presenterar miljöhistoriska fallstudier i dialog med nyckelteorier inom teknik och naturvetenskap och pekar på modeller för hur dessa teorier kan hjälpa till att utkristallisera centrala budskap från historisk empiri, underlätta jämförande analyser och utveckla et begreppsapparat för att analysera komplicerade historiska fenomen.

– Boken visar värdet av att tillämpa teorier från teknik- och vetenskapsstudier på verkliga miljöfrågor genom att använda ett exakt och rättframt språk, säger Dolly Jørgensen, forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

En mängd ämnen diskuteras i bokens olika kapitel: jordbruk, skogsbruk, urbefolkningens markförvaltning, ekologi, miljöföroreningar, handel, energi, yttre rymden, med mera. Av särskilt intresse för skandinaviska läsare är avsnitten om kvicksilverföroreningar i Sverige, skandinaviska system för flaskåtervinning och urban natur i Stockholm. Författarna försöker lyfta upp diskussionen till beslutstagare och andra intressenter för att informera om framtida handlingslinjer.

Finn Arne Jørgensen, biträdande universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, är stolt över resultatet.

– Noga planerade böcker som denna kan bli som ett slags laboratorium för humaniora. De generösa bidrag vi fick från flera källor gjorde att vi kunde samla ihop rätt personer under ett utdraget samarbete som sträckte sig över tre år, säger han.

Läs mer om boken på University of Pittsburgh Press:

http://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36357

För mer information, kontakta gärna:

Dolly Jørgensen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 090-786 65 53, 070-344 91 33
E-post: dolores.jorgensen@emg.umu.se

Finn Arne Jørgensen, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Telefon 070-310 55 03
E-post: finn.jorgensen@idehist.umu.se

Foto:
Högupplöst foto på Dolly och Finn Arne Jørgensen. Foto: Ingrid Söderbergh

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid221491


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –