Katrin Holmqvist-Sten utsedd som t.f. prefekt vid Konsthögskolan

[2017-10-05] Från 1 november 2017 påbörjar Katrin Holmqvist-Sten uppdraget som t.f. prefekt på 50% för Konsthöskolan vid Umeå universitet. Uppdraget sträcker sig först och främst under ett år framåt.

Katrin Holmqvist-Sten

Utgångspunkten för fakultetsledningen har varit att hitta en person som både kan fungera som chef och ledare vid konsthögskolan, det vill säga en person som tar ansvar för ekonomi och personal och som även utvecklar organisationen.

Katrin Holmqvist-Sten har gedigen erfarenhet av ledning och chefskap på olika nivåer och i olika verksamheter, och dessutom viktiga erfarenheter av undervisning, samt att arbeta i projekt och med olika former av finansiering. I och med detta lämnar hon sitt nuvarande chefsuppdrag på Sliperiet.

Hon är disputerad konstvetare och kommer att jämte prefektskapet vid Konsthögskolan fullfölja andra utvecklingsprojekt, inte minst inom stadsutveckling. 

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286125


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –