Kvicksilver i UMF:s mesokosmer

[2017-09-19] Nu är det full fart i alla tolv mesokosmerna på UMF. Under 4-5 veckor utför ett forskarlag under ledning av Erik Björn och Agneta Andersson vid Umeå universitet ett nytt experiment för att se hur tillförsel av humusämnen påverkar ackumulering av metylkvicksilver i näringsväven.

- I tidigare experiment har vi sett att en ökning av humusämnen på grund av klimatförändringar kan innebära en tydlig ökning av metylkvicksilver i djurplankton. Nu testar vi tre olika scenarion med olika koncentrationer av humusämnen. Och samtidigt försöker vi att karakterisera näringskedjorna i detalj, säger Erik Björn.

Bakgrunden till Eriks Björns forskning är att förändringar mot ett varmare klimat förutspås leda till en ökad transport av humusämnen från land till hav. Med mer humusämnen i vattnet försämras förutsättningarna för fotosyntetiserande växtplankton, och istället gynnas bakterier som kan nyttja humusämnena för tillväxt. En näringskedja som domineras av bakterier har generellt fler steg av organismer, vilket kan leda till att mer kvicksilver hinner ackumuleras innan den når predatorer som fiskar och djurplankton.  

Redaktör: Kristina Viklund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid285418


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –