Till umu.se

Nationell utvärdering av Läslyftet: Ny delrapport från UCER om erfarenheter från gymnasieskolan

[2017-12-19] UCER:s pågående utvärdering av Läslyftet – en fortbildningsinsats för lärare - undersöks avtryck och effekter på exempelvis kollegialt lärande och undervisning. Nu finns den fjärde delrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet delrapport 4: Erfarenheter av Läslyftet i gymnasieskolan 2016/17".

Resultat från utvärderingen visar bland annat att målgrupperna i gymnasieskolan tycker att Läslyftet har varit bra men de är inte lika nöjda som målgrupperna var i grundskolan. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå Universitet har publicerat en ny rapport. Här presenteras huvudmäns, rektorers, handledares och lärares erfarenheter av Läslyftet i gymnasieskolan under läsåret 2016/17. 

Resultaten visar att majoriteten av gymnasieskolans huvudmän, rektorer och handledare och knappt hälften av lärarna, upplevt att Läslyftet har varit mycket bra. För lärarna har Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang i språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor men också på kollegialt lärande. Läslyftets effekter på elevers språk-, läs- och skrivförmågor, uppfattar rektorer och lärare hittills som begränsade och osäkra.

Den nationella utvärderingen av Läslyftet genomförs, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingår i projektet. Den senaste rapporten har utarbetats av Sara Carlbaum, Eva Andersson och Anders Hanberger.

Detta är den fjärde rapporten i en serie rapporter som presenteras från den nationella utvärderingen av Läslyftet. Resultaten kommer, tillsammans med ytterligare material som samlas in och analyseras, att ligga till grund för den slutrapport som planeras bli klar under våren 2019.                                      

Redaktör: Andreas Olsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289082


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –