Nationellt stöd till infrastruktur för
forskning vid Umeå universitet

[2017-10-02] Två forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet hör till de infrastrukturer som beviljas medel av Vetenskapsrådet.

Det är forskningsinfrastrukturerna Swedpop och SWEEP som nu får vara med och dela på medel som Vetenskapsrådet delar ut.

Swedpop är en infrastruktur som kommer att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna till en gemensam resurs och göra dess data tillgängliga för internationell forskning. Fokus ligger på perioden från 1700-talet till 1960-talet. Swedpop leds av Elisabeth Engberg, områdeschef vid Enheten för demografi och åldrandeforskning,

SWEEP är en nationell forskningsinfrastruktur som innefattar sju av de största samhällsvetenskapliga surveyundersökningarna, exempelvis Svenska valforskningsprogrammet, SOM-undersökningarna och European Social Survey. SWEEP leds av Mikael Hjerm, professor vid Sociologiska institutionen.

I hela landet handlar det om inte mindre än fyra miljarder kronor som Vetenskapsrådet över en åttaårsperiod fördelar till forskningsinfrastruktur. Exakt hur mycket av det som hamnar i Umeå är inte klart än, men det handlar helt klart om en rejäl finansiering.

Till nyhet på Vetenskapsrådets webb

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid285954


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –