Till umu.se

Ny partner i forskarskola om åldrande och hälsa

[2018-02-08] Umeå universitet har ansökt om och blivit antaget som partneruniversitet till en tvärvetenskaplig, nationell forskarskola om åldrande och hälsa - SWEAH.

De utmaningar som en åldrande befolkning innebär för samhället, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kräver samarbete mellan olika samhällsaktörer och över forskningsområden.

Det handlar bland annat om att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare inom exempelvis medicin och hälsa, teknik, arkitektur, juridik, socialt arbete, humaniora.

Flera forskningsinriktningar

Vid Umeå universitet bedrivs forskning om åldrande och hälsa vid flera fakulteter och inom flera forskningsinriktningar. Det är exempelvis studier som rör organisation av omsorg och longitudinella populationsbaserade studier och befolkningsstudier.

Flera stora interventionsstudier med fokus på bättre funktion och ett bättre dagligt liv genomförs vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Betulaprojektet är en studie om åldrande, minne och demens. Den har pågått i över 25 år i Umeå. Vetenskapsrådet utsåg 2005 det här projektet till en av landets tio ledande forskningsmiljöer.

Inom Cedar, Centre for demographic and ageing research, bedrivs befolkningsstudier inom bland annat historia, kulturgeografi och psykologi.

UFBI, Umeå center for functional brain imaging, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum där man med hjälp av avbildningstekniker undersöker hjärnans struktur och funktion. Där forskar man bland annat med inriktning på åldrande.

Nationellt tvärvetenskapligt nätverk

- Doktoranderna kan ansöka om och bli antagna till forskarskolan och få ett rikt nationellt tvärvetenskapligt nätverk. De kan också söka kurser med inriktning mot åldrande och hälsa samt ansöka om medel för kortare utlandsvistelser. Även doktorander som inte är antagna till forskarskolan kan bli antagna till kurserna. Men då får de bekosta resa och uppehälle själva, säger professor Lillemor Lundin-Olsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Lillemor Lundin-Olsson är kontaktperson vid Umeå universitet och kommer att sprida den information forskarskolan skickar ut.

- Det kan handla om forskarutbildningskurser i SWEAHs regi eller från andra kursgivare nationellt och internationellt. Intresserade forskare och forskarstudenter kan kontakta mig.

En antagen och finansierad doktorand, med handledare vid Umeå universitet, kan söka till forskarskolan, vilket måste ske före halvtidsseminariet.

Forskarskolan, som är finansierad av Vetenskapsrådet, startade 2014 med Lunds universitet som samordnare.

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290060


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –