Öppna föredrag om global hälsa

[2017-10-05] Under nästa vecka – 9-13 oktober - ordnas sex lunch- och kvällsföredrag med ledande forskare samt filmvisning, workshops m.m. Allt på temat global hälsa.

Anställda och studenter är välkomna till dessa öppna föredrag som lunchtid hålls i Common Ground och kvällstid i Betula. Föredragen hålls på engelska.

- Jag hoppas att studenter och anställda tar chansen att lyssna på ett eller flera föredrag under veckan. Det här arrangemanget bidrar till fakultetens internationaliseringssträvanden genom att uppmärksamma det globala perspektivet och genom att föredragen ges på engelska, säger Annelie Ivarsson, ordförande i Internationaliseringsstrategiska kommittén.

Lokalordförande för Svenska Läkarsällskapets kandidat och underläkarförening i Umeå samt ledamot i styrelsen för Umeå Medicinska Studentkår Hanna Jerndal, har varit drivande i arbetet med Global Health Week.

- Det känns väldigt kul att vi har lyckats ordna en vecka fylld med spännande Global Health events! De inkluderar allt från föreläsningar om global barnhälsa, hur klimatförändring påverkar livet i norr, till workshops om katastrofmedicin och en Global Health Pub på Kårhuset Villan!

- De som håller i detta är både professorer och studenter från Umeå, Sverige och resten av världen. Det är viktigt att uppmärksamma bredden inom Global Hälsa och internationalisering, att alla ämnen inom hälsa och medicin har globala perspektiv där vi kan utbyta kunskap, säger Hanna Jerndal.

Global Health Week arrangeras vid flera medicinska fakulteter i landet och är ett samarbetsprojekt mellan både nationella och lokala aktörer:
Svenska läkaresällskapet kandidat/underläkarföreningen, IFMSA Norr, Umeå Medicinska Studentkår, Medicinska fakulteten/Rådet för internationalisering av utbildningarna och Internationaliseringsstrategiska kommittén.

Programmet kan du se på:Facebook(https://www.facebook.com/events/277924489386895/?)

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286133


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –