Sök till specialistsjuksköterska nu och få besked i april

[2018-02-28] Sjuksköterskor och arbetsgivare får i år betydligt längre tid till att planera inför utbildningsstarten. Antagningsbeskedet kommer nämligen redan i slutet av april. Sista anmälningsdag till höstterminen 2018 är den 15 mars.

Fotograf: Malin Grönborg
Fotograf: Malin Grönborg

De program som erbjuds i denna första tidigarelagda antagning är masterprogrammet i omvårdnad och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot:

  • Distriktssjuksköterska
  • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Psykiatrisk vård

I den tidigarelagda antagningen görs bara ett urval. Den som antas behöver inte tacka ja till platsen. Om man inte längre är intresserad av en studieplats, är det däremot mycket viktigt att så snart som möjligt registrera återbud så att nästa sökande på tur kan få ett tidigt besked.

Har du frågor, kontakta:

Gunnel Eriksson, programsekreterare
gunnel.eriksson@umu.se
090-786 9292

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290536


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –