Computer Sweden: "Spotify försökte stoppa forskningsprojekt"

[2017-10-06] I en artikel i Computer Sweden/Idg beskrivs att forskare vid Umeå universitet i projektet "Streaming heritage: 'Following Files' in Digital Music Distribution", som bland annat kartlägger Spotifys algoritmer, har ifrågasatts av Spotifys jurister som säger att bolaget är ”synnerligen bekymrat” över forskarnas arbetsmetoder.

Ur artikeln: "Under arbetets gång säger sig forskarna ha kontaktat Spotify upprepade gånger för att berätta om sitt arbete och försöka få mer insyn i hur bolaget fungerar. Men Pelle Snickars [medieprofessor, Umeå universitet] säger att bolaget inte visat något intresse för att samarbeta". 

Läs artikeln på computersweden.idg.se

Läs även "Spotifys svar om forskning" på musikindustrin.se

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286186


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –