Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017

[2017-12-18] Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Professor Margareta Molin Thorén har mottagit Sveriges Tandläkarförbunds Gotthard Dahlén medalj 2017 för utomordentliga förtjänster inom Sveriges Tandläkarförbunds verksamhet.

Motiveringen löd: Margareta Molin Thorén är en kollega som i många år lagt ner ett stort arbete i förbundets etiska kommitté. Etiska frågor har alltid varit viktiga för tandläkarkåren. Det handlar om hur vi i vardagen möter både kollegor och patienter. Vi har ett stort ansvar som vi måste leva upp till. Behovet av att diskutera etik har därför alltid varit stort och dina insatser för att driva dessa frågor har varit till stor gagn för förbundet och dess medlemmar. För detta vill vi hedra dig med Gotthard Dahlén medaljen.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid289061


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –