Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåforskare får Medicinska
forskningssällskapets Stora anslag

[2018-02-09] Paulina Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet, tilldelas ett av landets största forskningsanslag för yngre forskare.

Det handlar om Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF. Sällskapets Stora anslag är på totalt 6,8 miljoner kronor. Det täcker lön och driftskostnader för fyra års forskning.

Paulina Wanrooij ska kartlägga det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till stabiliteten av mitokondriellt DNA. Det kan bidra till vår förståelse av tillstånd som genetiska mitokondriesjukdomar och även cancer.

Mitokondrierna är cellens egna ”kraftverk” som tillverkar cellens energivaluta, ATP. Viktiga delar av maskineriet som producerar cellens energi kodas av mitokondriellt DNA. Därmed kan problem med dess stabilitet orsaka energibrist med ovanliga mitokondriesjukdomar som följd. Våra celler använder en rad kontrollstationsmekanismer, ”checkpoints”, för att förhindra genetisk instabilitet som kan uppstå på grund av problem med DNA-kopieringen, men de flesta av dessa mekanismer övervakar cellkärnans arvsmassa, nukleärt DNA. Paulina Wanrooij ska fokusera på en checkpoint-mekanism som skyddar mitokondriellt DNA.

Till information om SSMF:s Stora Anslag

För mer information, kontakta gärna:

Paulina Wanrooij
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Umeå universitet
Telefon: 070-732 7952
E-post: paulina.wanrooij@umu.se

Foto: Clas Wikström

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290095


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –