Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåforskare prisas av Skytteanska Samfundet

[2018-06-11] Fyra forskare vid Umeå universitet tilldelas priser från Kungl. Skytteanska Samfundet 2018.

De fyra forskarna är Paulina Wanrooij, postdoktor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Maria Waling, docent vid institutionen för kostvetenskap, Annika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap och Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik.

Utdrag ur motiveringarna följer nedan.

Umeå universitet – Medicinska fakulteten
Paulina Wanrooij, postdoktor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Paulina Wanrooij får pris för sin forskning om mitokondriellt DNA, hur det kopieras, repareras och transkriberas i komplexa molekylära interaktioner, där mutationer kan leda till allvarliga sjukdomar.
Prissumman är 40 000 kr.

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Maria Waling, docent vid institutionen för kostvetenskap

Maria Waling får pris för sin innovativa och produktiva forskning med fokus på matvanor, nutrition och hälsa hos barn och ungdomar. Hennes forskning visar både på bredd och djup och innefattar såväl frågor rörande betydelsen av barns matvanor för prevention av våra vanligaste livsstilssjukdomar som skolmåltidens komplexitet och inverkan på varierande funktionsnivåer ur ett barnperspektiv.
Prissumman är 40 000 kr.

Margareta och Eric Modigs pris vid Medicinska fakulteten
Annika Rydberg, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap

Annika Rydberg prisas för sin forskning om vissa hjärtsjukdomar som beror på defekter i gener med risk för plötslig död. Framförallt beträffande Långt QT-syndrom har Rydberg och hennes grupp gjort banbrytande insatser, där de med hjälp av gammal svensk tradition och kyrkobokföring kunnat finna den person som först tycks ha fått mutation/sjukdomen. Det har satt hjärtforskningen i Umeå på den internationella kartan och gett kunskaper om sjukdomens karakteristik, förlopp och risker och även kunnat testa lämplig terapi. 
Prissumman är 200 000 kr.

Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området
Johan Lithner, professor vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Johan Lithner har varit förgrundsgestalt i formandet av vad som idag kanske är landets främs­ta forsk­nings­miljö i matematikdidaktik, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM), vars föreståndare han är och varit från starten. Han har vidare starkt bidragit till att bygga upp hållbara infrastrukturer för forskning och forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga fältet vid Umeå universitet samt tagit initiativ till att utveckla nya for­mer för forskningssamverkan i norra Sverige och på nationell nivå. 
Prissumman är 50 000 kr.

För mer information kontakta gärna:
Ulf Wiberg, sekreterare för Kungl. Skytteanska samfundet
Telefon: 070-548 64 66
E-post: ulf.wiberg@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid292459


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –