Vetenskapsrådets inventering av behov av forskningsinfrastruktur

[2017-10-05]

Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till infrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

För mer information, se vetenskapsrådets hemsida: https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/behovsinventeringinventeringavbehovavforskningsinfrastruktur.5.7da5d28715e1bca492d58ae6.html?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Inventeringen stänger 12 oktober 2017 (kl 14.00)

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid286113


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –