VR-medel för skolmiljöer i ett nordiskt perspektiv

[2018-02-07] Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Umeå universitet nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medlen ges för en serie workshops på temat "Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv", i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Högskolan i Gävle och Universitet i Oslo.

Maria Rönnlund

Deltagare från Umeå universitet är Maria Rönnlund, forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap med intresse för utbildningsmiljöer. Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES. Nätverksbidraget från Vetenskapsrådet är på 434 000 SEK och projektet löper på två år.

För mer information, kontakta gärna: 

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Telefon: 090-786 58 61
E-post:maria.ronnlund@umu.se

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet//.cid290013


Kommunikatörer

Presschef 

Mattias Mitz
Tel: 090-786 50 89
Mobil: 070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se
mattias.mitz@umu.se

Medicinsk fakultet

Ola Nilsson
Tel: 090-786 69 82

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh
Tel: 090-786 60 24
Mobil: 070-604 03 34

Humanistisk fakultet

Per Melander
Tel: 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet

Eva Stoianov
Tel: 090-786 62 28

Lärarhögskolan

Vakant (presschef)
Tel: –