Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Sundström, Anna

Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens

2014-10-22

Rantatalo, Oscar

Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv

2014-10-09

Hanberger, Anders

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

2014-10-08

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01

Lindahl, Olof

Diagnostik av prostatacancer

2014-10-01

Snickars, Pelle

Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800

2014-09-29

Snickars, Pelle

Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform

2014-09-29

Snickars, Pelle

Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution

2014-09-29

Silfver, Eva

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

2014-09-27

Lindblom, Lars

Likvärdighet i utbildning

2014-09-19

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2014-09-19

Grill, Kalle

Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser

2014-09-18

Karlsson Sjögren, Åsa

Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850

2014-09-17

Hjelm, Jonny

Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö

2014-09-12

Bjärstig, Therese

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

2014-09-03

Axelsson, Bertil

Allmäntillstånd vid palliativ cellgiftsbehandling

2014-09-02

Cutas, Daniela

Nära personliga relationer, barn och familj: en etisk och politisk analys mot bakgrund av skiftande förutsättningar

2014-09-01

Hallberg, Per

Why does IOP reduction help glaucoma patient - Response of the ophthalmic artery blood flow and ocular rigidity to a reduction in IOP

2014-08-25

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Madison, Guy

Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing

2014-08-21

Isaksson, Malin

Tuffa tjejers kärlek i fan fiction

2014-06-30

Isaksson, Malin

Ett nytt, kvinnligt skrivande?

2014-06-30

Isaksson, Malin

Cyberekon: textanalys av fan fiction

2014-06-30

Rönnblom, Malin

Mönsterstaden 2.0

2014-06-18

Rönnblom, Malin

Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering

2014-06-18

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2014-06-18

Eriksson, Louise

Sociala perspektiv på skogliga risker – Hantering av gamla och nya risker i en föränderlig samhällelig kontext

2014-06-17

Rönnblom, Malin

TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik

2014-06-12


Sidansvarig: Karin Wikman
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen