Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Carelli, Maria Grazia

Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv

2016-05-24

Buckland, Philip

VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper

2016-05-17

Vikström, Lotta

Livsförloppsperspektiv på funktionshinder förr och nu: Nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle

2016-05-16

Vikström, Lotta

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu

2016-05-16

Eckerberg, Katarina

Systematiska utvärderingar av miljöpolitik

2016-05-13

Lindh, Viveca

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi

2016-05-13

Nygren, Lennart

Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.

2016-05-10

Snickars, Pelle

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser

2016-04-28

Larsson, Anna

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011

2016-04-07

de Luna, Xavier

Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser

2016-04-06

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2016-03-23

Ringnér, Anders

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

2016-03-22

Hörnsten, Åsa

DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3

2016-03-15

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-02-18

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2016-02-18

Heith, Anne

Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter

2016-02-03

Heith, Anne

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

2016-02-02

Nyberg, André

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2016-02-01

Björnsson, Gunnar

Ansvar och förklaringar

2016-01-23

Lindholm Narváez, Elena

Samhällsmoderligheten i Italien och Spanien: mottagandet och omformuleringen av Ellen Keys idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet i en sydeuropeisk kontext (1900-1939)

2016-01-21

Walter, Ute

Nya kulinariska rum i Sverige

2016-01-14

Bjärstig, Therese

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

2016-01-12

Walter, Ute

Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider

2016-01-12

Grill, Kalle

Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser

2016-01-11

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2015-11-26

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-11-25

Norström, Fredrik

Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten

2015-11-16

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2015-11-10

Arvidsson, Alf

Svenska jazzdiskurser 1919-1969

2015-11-09

Körning Ljungberg, Jessica

Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli

2015-11-04


Sidansvarig: Presskontakt
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen