Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2014-03-31

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2014-03-25

Eriksson, Rikard

Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden

2014-03-19

Eriksson, Rikard

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

2014-03-19

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2014-02-17

de Luna, Xavier

Statistiska metoder för studier av kognitiv åldrande: kognitionstester och hjärnavbildning

2014-02-13

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2014-01-20

Palm, Torulf

Effekter av ett omfattande lärarfortbildningsprogram i formativ bedömning på lärares undervisning och elevers motivation och kunskapsutveckling i matematik

2014-01-16

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2014-01-15

Lindgren, Eva

Vilka dörrar kan språk öppna?

2013-12-17

Ivarsson, Anneli

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

2013-12-17

Fowler, Christopher

Anandamid och 2-arakidonoylglycerol: kopplingen till cyklooxygenas

2013-12-16

Salazar Torres, Virgilio Mariano

Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua

2013-12-05

Evengård, Birgitta

Långtidseffekter av sorkfeberinfektion

2013-12-02

Evengård, Birgitta

Svenska renskötande samers uppfattningar om klimatförändringar

2013-12-02

Morozova-Roche, Ludmilla

Felveckning av proteiner på molekylnivå

2013-11-26

Malmberg, Gunnar

Familjenätverkens betydelse för livsstil och hälsa

2013-11-25

Malmberg, Gunnar

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

2013-11-25

Modh, Sandra

Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien

2013-11-19

Sandström, Camilla

Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?

2013-11-04

Edvinsson, Sören

Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv

2013-09-24

Edvinsson, Sören

POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv

2013-09-24

Weinehall, Lars

Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning

2013-09-02

Nyström, Monica

Att använda systematisk och kontinuerlig uppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården

2013-08-27

Grönlund, Christer

Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack

2013-08-26

Wilder-Smith, Annelies

Övervakning och kontroll av denguefeber (DengueTools)

2013-08-26

Schumann, Barbara

Klimat, sociala och demografiska förhållande i Sverige och dess samband med sjukdomar och dödlighet

2013-08-20

Norberg, Margareta

Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling

2013-08-20

Weinehall, Lars

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården

2013-08-20

Goicolea, Isabel

Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

2013-08-20


Sidansvarig: Karin Wikman
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen