Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Lundgren, Britta

Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt

2015-01-12

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-01-12

Edlund, Ann-Catrine

“Jag har aldrig tid att skriva om veckorna”. Vardagligt skrivande i Västerbotten under sent 1800-tal – ett editionsprojekt med bondedagböcker och visböcker.

2014-12-20

Nordlund, Annika

Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling

2014-12-19

Jonsson, Bert

Den lärande hjärnan

2014-12-19

Lindholm, Johan

CAS och dess praxis

2014-12-17

Evander, Magnus

Myggburna zoonoser i djur och människor

2014-12-17

Linderholm, Johan

Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer

2014-12-17

Linderholm, Johan

MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology

2014-12-17

Lantto, Patrik

Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag

2014-12-11

Bergqvist, Tomas

Lärarhandledningar i matematik - en interkulturell analys

2014-12-10

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Vestergren, Peter

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

2014-12-08

Buckland, Philip

Building Cyberinfrastructure for Transdisciplinary Research and Visualization of the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic

2014-12-02

Fowler, Christopher

Anandamid och 2-arakidonoylglycerol: kopplingen till cyklooxygenas

2014-12-02

Eklund, Anders

Fysiologiska studier av hur gravitation och hur dess hydrostatiska effekter påverkar hjärnans och ögats vätskesystem – med applikation att förstå astronauters synförändringar vid rymdresor

2014-11-27

Wahlberg, Mats

Evolutionär teodicé: det ondas problem i evolutionsteoretisk belysning

2014-11-25

Stenfors, Nikolai

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungfunktion vid akut koronart syndrom; förekomst och prognostisk betydelse

2014-11-25

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-10 i Sverige och Tyskland.

2014-11-20

Winberg, Mikael

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

2014-11-19

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2014-11-18

Sandström, Camilla

Future Forests

2014-11-11

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2014-11-10

Lindblom, Lars

Vad bör fackföreningar göra?

2014-11-03

Sundström, Anna

Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens

2014-10-22

Rantatalo, Oscar

Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv

2014-10-09

Hanberger, Anders

Granskningarnas konsekvenser för äldreomsorgens praktik – styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsförändring

2014-10-08

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01


Sidansvarig: Presskontakt
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen