Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Liljelind, Ingrid

Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?

2018-05-24

Liljelind, Ingrid

Exponering för isocyanater på huden

2018-05-24

Yu, Jun

noICE - Nordic Icing Center of Expertise

2018-05-22

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2018-05-17

Baranowska-Rataj, Anna

Social utslagning av unga i Europa

2018-05-08

Johansson, Stina

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck

2018-04-26

Myrberg, Tomi

HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.

2018-04-24

Eurenius, Eva

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

2018-03-23

Mosquera Mendez, Paola

Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige

2018-03-23

Saveman, Britt-Inger

Hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke

2018-03-23

Keisu, Britt-Inger

En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö

2018-02-28

Jörgensen, Hans

Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.

2018-02-27

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2018-02-26

Richter, Kai-Florian

Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar

2018-02-19

Hurtig, Anna-Karin

Kapacitetstärkande av hälsosystemforskningen för att stödja innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling

2018-02-13

Rolfsman, Ewa

Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?

2018-02-09

Eurenius, Eva

Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?

2018-02-08

Landstedt, Evelina

Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?

2018-02-08

Rocklöv, Joacim

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

2018-02-08

Hurtig, Anna-Karin

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

2018-02-08

Hurtig, Anna-Karin

Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem

2018-02-07

Rocklöv, Joacim

Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd

2018-02-07

Österholm, Magnus

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

2018-02-07

Yu, Jun

Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser

2018-01-26

Yu, Jun

Utveckling av biostokastiska metoder för analys av spatio-temporala signaler – med tillämpning på muskelfysiologi och cancertumörers biologi

2018-01-24

Yu, Jun

WindCoE - Nordic Wind Energy Center

2018-01-22

Yu, Jun

Final Inspection and Quality Analysis

2018-01-22

Yu, Jun

Statistiska modeller och intelligenta datainsamlingsmetoder för MRI och PET mätningar med tillämpning för monitoring av cancerbehandling

2018-01-22

Bagger, Anette

Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?

2018-01-17

Lidström, Anders

Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

2018-01-11


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatabasen