Till umu.se

Sök forskning

Framtida människor och hållbarhetsbegreppet

Begreppet hållbarhet har kommit att få stor betydelse i många olika sammanhang. Enligt FNs "Brundtlandrapport" från 1987 innebär en hållbar utveckling att vi inte ska "äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Hållbarhetsbegreppet utgår från framtida människors behov. Projektets övergripande syfte är att ge en precisering av vad som bör menas med framtida människor i detta sammanhang, på ett sätt som gör hållbarhet mer väldefinierat och därmed mer användbart som policy-verktyg. Fas ett beaktar det faktum att dagens handlingar påverkar vilka framtida människor som kommer att finnas, fas två det faktum att dagens handlingar påverkar hur många framtida människor som kommer att finnas, och fas tre handlar om värdet av mänsklig överlevnad. En förhoppning är att korsbefrukta det filosofiska fältet befolkningsetik med hållbarhetsforskning.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Framtida människor och hållbarhetsbegreppet

Projektperiod

2017-09-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Praktisk filosofi

Forskningsledare

Kalle Grill, Institutionen för idé- och samhällsstudier


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter