Till umu.se

Sök forskning

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

Ungdomar har olika vårdbehov jämfört med vuxnas, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Försummelse av ungdomars särskilda vårdbehov leder till negativa konsekvenser såsom oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och sexuellt våld. Samhällsbaserade insatser för att stärka SRHR bland ungdomar kan bidra till att minska dessa hälsoproblem.
Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera de mekanismer som utlöser integrering av SRHR insatser i lokala
samhälls- och hälsosystemstrukturer och om en sådan integration främjar (eller inte) acceptans och användandet av SRHR services.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland ungdomar: Hur kan de integreras och upprätthållas? En multipel fallstudie från Zambia

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Reproduktiv hälsa, Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Anna-Karin Hurtig, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter