Sök forskning

Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport

I studien undersöks hur makt och kön förhandlas i studiosamtal om skidsport på SVT. Förhandlingen sker i interaktion mellan programledare och två experter. Vem kan förhandla sig till starka maktpositioner? Vem misslyckas? Hur sker det?

Idrott har historiskt sett varit främst en stark arena för män, både gällande det idrottsliga och det journalistiska. I den här studien är syftet att studera hur kvinnliga och manliga idrottare, kommentatorer och experter i idrottssammanhang på tv har möjlighet att förhandla sig till en stark maktposition i samtal. Frågeställningarna lyder: Vilka möjligheter har kvinnliga och manliga experter och kommentatorer att förhandla sig till starka maktpositioner i interaktion i studiosamtal och kommentering i idrottsliga diskurser?
Makt förhandlas genom verbalt tal, gester, miner, blickar och kroppsposition.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Förhandlingar av kön och maktpositioner i idrott på tv

Projektperiod

2017-02-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Svenska språket

Forskningsledare

Hanna Söderlund, Institutionen för språkstudier


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter