Sök forskning

Människors dagliga resande

Hur ska policys utformas för att "nå" människor, människor som har olika transportresurser och transportbehov, vilka skillnader som finns mellan individer, och hur åtgärder kan utformas och presenteras för att upplevas som mer attraktiva.

Projektet handlar om potentialen att ändra människors resande. Projektet syftar till att öka förståelsen kring beteendepåverkan med hjälp av olika typer av budskap. Projektet syftar också till att utforma energieffektiviseringsbudskap som testas på olika grupper för att utröna vilken typ av målrelaterade budskap som har störst potentiell beteendepåverkan. Därmed resulterar projektet i både ökad kunskap kring uppfattningar av policyåtgärder och förslag på hur budskap kring policy kan utformas av olika intressenter och därmed bli mer effektiva med avseende på potentiella målkonflikter, existerande drivkrafter och möjliga konsekvenser.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser

Projektperiod

2017-02-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Miljöpsykologi, Företagsekonomi, Kulturgeografi

Forskningsledare

Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter