Till umu.se

Sök forskning

Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Syftet med det här projektet är att initiera och utveckla humanistisk och filosofisk forskning om den nya gentekniken CRISPR/Cas9.

Utvecklingen av gentekniken CRISPR/Cas9 betraktas som en av vår tids största genombrott inom livsvetenskaperna. Forskningen har vuxit mycket snabbt och det finns idag enorma förväntningar på vad den ska leda till i praktiken, både inom de areella näringarna och inom medicinen. Samtidigt har krav rests på genomtänkta riktlinjer som förhindrar oönskade ekologiska, medicinska och sociala bieffekter. Det övergripande problem som detta projekt angriper är: hur kan vi förstå och hur bör vi rationellt och etiskt ansvarsfullt förhålla oss till de medicinska möjligheter och risker som CRISPR/Cas9 leder till?

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Möjligheter och risker med CRISPR/Cas9: Kulturella och etiska perspektiv på den nya gentekniken

Projektperiod

2017-07-01 - 2020-06-30

Ämnesområden

Praktisk filosofi, Idé- o lärdomshistoria, Teknik och kultur

Forskningsledare

Christer Nordlund, Institutionen för idé- och samhällsstudier


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter