Till umu.se

Sök forskning

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Projektet undersöker betydelsen av säsong och väder för spädbarnsdödlighet och dödfödsel i norra Sverige mellan 1800 och 1950.

Spädbarnsdödligheten i ett samhälle är känsligt för förändringar. Vi saknar idag kunskap om klimatets påverkan på spädbarnsdödlighet och vilken roll kulturella och socioekonomiska faktorer hade för sårbarheten i förindustriella subarktiska miljöer. Projekt kommer att belysa hur samspelet mellan klimatmässiga, kulturella och ekonomiska faktorer påverkar spädbarnsdödligheten i miljöer där människor levt under svåra förhållanden och identifiera de mest sårbara grupperna. I projektet kommer individuell registerdata i form av kyrkoböcker att användas tillsammans med månatlig registrering av temperatur och nederbörd.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Sociologi, Demografi, Miljömedicin

Forskningsledare

Lena Karlsson, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter