Sök forskning

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

I Sverige riktas just nu stort fokus på möjligheterna att genom kunskapsstyrning skapa ett systemövergripande
och strategiskt arbete för samordnad, effektiv och behovsanpassad kunskapsutveckling inom vård och omsorg.

De 21 Regionala Samverkans- och Stödstrukturer (RSS) som sedan 2010
varit under utveckling för att stödja kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,har identifierats som en nyckelfunktion i kunskapsstyrningskedjan, som en länk mellan nationella och lokala aktörer. Det övergripande syftet med vårt forskningsprojekt är att bidra till ökad förståelse av dessa regionala stödstrukturers (RSS) roll och förutsättning i kunskapsstyrningsprocesser.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

Projektperiod

2017-01-01 - 2020-11-30

Ämnesområden

Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället

Forskningsledare

Elisabet Höög, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter