Till umu.se

Sök forskning

Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar

Detta projekt använder en innovativ ansats i syfte att undersöka sambandet mellan väderförhållanden och hälsa i Sverige, samt den framtida sjukdomsbördan i ett åldrande samhälle och ett klimat i förändring.

Vi saknar kunskap om hur kombinationer av temperatur, luftfuktighet, osv. påverkar hälsan. Vi kommer att använda Spatial Synoptisk Klassificering för att studera vädrets påverkan på sjukhusvistelser och dödlighet hos vuxna på fyra olika platser i Sverige.Vi kommer också att analysera sambandet mellan vädertyper och dödlighet/sjukhusvistelser till följd av andnings- och hjärt-kärlsjukdomar. Vi kommer att undersöka nuvarande hälsoeffekter med hjälp av registerdata och den framtida hälsobördan utifrån ogynsamma vädertyper baserat på olika klimatscenarier och åldrandeprocesser.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Meteorologi, Epidemiologi, Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Barbara Schumann, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter