Sök forskning

Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov

Över tio miljoner människor riskerar för närvarande att drabbas av svält i Östafrika, på grund av den senaste torkan, orsakad av klimatförändringar och politisk instabilitet.

Människor tvingas att fly för att överleva, vilket tungt belastar de folkhälsosystem som erbjuder livsviktiga vaccinationer, mödra- och barnhälsovård. Projektet är baserat i Etiopien, Somalia och Kenya, och kommer att identifiera kunskapsläge och kunskapsbehov avseende pågående och förväntade klimat- och miljöförändringar i regionen samt deras konsekvenser för migration och folkhälsosystem. Projektet kommer att sammanställa dokumentation från internationella och nationella källor, kompletterad med intervjuer från aktörer och experter i de tre länderna.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och
kunskapsbehov

Projektperiod

2018-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Barbara Schumann, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter