Till umu.se

Sök forskning

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

Zika-epidemien slog världen med häpnad 2015 och WHO utropade en humanitär katastrofsituation på grund av kopplingarna mellan infektion av ZIKV och hjärnskador, så kallad mikrocefali, hos foster och nyfödda.

Det här projektet avser studera hur framtiden ser ut för Zika. Finns det en risk att epidemierna kommer tillbaka? När då? Påverkas risken av klimatförändringar? Var kan man förvänta framtida Zika epidemier?
Myggor av typen Aedes, som sprider virussjukdomarna zika, dengue och chikungunya, huserar i många av jordens mer bebodda delar, och bidrar till en enorm och stigande sjukdomsbörda. Viktiga bidragande faktorer till den ökade spridningen av virusen innefattar ökande befolkningstäthet, resande, samt en förändrad klimatsituation.


Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Epidemiologi, Infektionssjukdomar

Forskningsledare

Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter