Till umu.se

Sök forskning

Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.

Projektet bidrar till en litteraturdidaktik som bygger på att litteraturens roll relateras till förändringar av svensk demografi, samt samspel mellan postkoloniala strömningar, minoriteter och migration som förändrar berättelsen om Sverige.

Kopplingar mellan etnicitet, minoritetsbakgrund, migration och diaspora, samt skapandet av alternativa platser undersöks. Platser i fokus är det samiska kärnområdet Sápmi, det tornedalska Meänmaa, samt ”migrantkartografier”. Med ”migrantkartografier” avses nya kulturella och litterära rum i det postkoloniala Europa. Samers och tornedalingars konstruktioner av en plats med en särpräglad historia och kultur, samt migranters erfarenheter av olika grader av utanförskap, acklimatisering, mellanförskap och dubbla identiteter återfinns som teman i litteratur. Denna litteratur förändrar berättelsen om vilka vi är och vad som utmärker det svenska.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Andra platser i litteraturundervisningen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.

Projektperiod

2018-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Litteraturvetenskap

Forskningsledare

Anne Heith, Institutionen för kultur- och medievetenskaper


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter