Till umu.se

Sök forskning

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

Ungdomars psykiska ohälsa är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har tidigare visats ha koppling till socioekonomi, till exempel fattigdom i familjen.

Projektet avser att undersöka hur barns och ungdomars psykiska hälsa hänger samman med makroekonomiska förändringar på nationell eller internationell nivå på lång sikt, och riskfaktorer och skyddsfaktorer hos individen, familjen samt på nationell nivå.

Denna studie använder internationella folkhälsoenkäter för att internationellt jämföra hur faktorer relaterar till självrapporterad psykisk hälsa.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

Projektperiod

2016-02-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Folkhälsovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

Forskningsledare

Klara Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter