Till umu.se

Sök forskning

Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016

Under sommaren 2016 skedde ett utbrott av mjältbrand i Ombergsområdet i Östergötland. Totalt omfattade utbrottet 15 dödsfall hos djur. Det etnologiska delprojektet syftar till att rikta uppmärksamheten mot de djurägare som drabbades under utbrottet.

Utifrån etnografiskt fältarbete undersöks människors erfarenheter och uppfattningar om mjältbrandsutbrottets orsaker och om myndigheternas åtgärder. Har attityder, trosföreställningar eller tillitsskapanden förändrats under och efter utbrottet? Anser människor att de fått relevant information om utbrottet och åtgärderna? Hur berättar man om utbrottet och har hanteringen av utbrottet lett till förändringar för t ex uppfattningar om tillit och risk vad gäller denna sjukdom? Har utbrottet förändrat förhållandet mellan de lokalt drabbade? Mjältbrand är ett exempel på sjukdomsutbrott där samverkan mellan myndigheter ses som synnerligen centralt.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Utbrottsetnografi - kulturella och sociala perspektiv
(delprojekt inom ramen för SVA-projekt "Omberg 2016 - prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi"

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård i samhället

Forskningsledare

Britta Lundgren, Institutionen för kultur- och medievetenskaper


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter