Till umu.se

Sök forskning

Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar

Framgångar inom medicinsk forskning erbjuder nya möjligheter att upptäcka sjukdomar i hjärta och kärl tidigare och större möjlighet att avvärja hälsorisker.

Detta projekt möter det behov som individer och kliniker har av nya och bättre metoder för att med ett helhetsperspektiv beskriva individens risk för hjärtkärlsjukdom. Detta förväntas bidra till utveckling av nya
riktlinjer för klinisk bedömning och förebyggande insatser. I synnerhet fokuserar projektet på individer med icke symptomgivande hjärt-kärlsjukdom och måttligt ökad risk, eftersom dessa ofta inte upptäcks och inte behandlas i tid idag, samtidigt som detta är den grupp där det stora antalet sjukdoms- dödsfall inträffar.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Kardiovaskulär medicin, Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Nawi Ng, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter