Sök forskning

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

Psykisk sjukdom är en av de viktigaste orsakerna till ohälsa bland unga människor runt om i världen.

Detta projekt genomförs av ett team som har utfört arbete tillsammans och var för sig när det gäller psykisk hälsa, ungdom, genus och teoribaserad utvärdering under flera år. Den kunskap som vi producerar genom detta arbete kommer att vara användbar för att hjälpa forskare och beslutsfattare på olika nivåer att förstå hur man kan förbättra motståndskraften hos unga människor.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Folkhälsovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

Forskningsledare

Isabel Goicolea, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter