Till umu.se

Sök forskning

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

Korsbandsskada är en vanlig skada som drabbar alla åldrar men ofta unga idrottande personer och ger instabilitet, svaghet och smärta/artros. Behandling är sjukgymnastik med eller utan operation men man vet inte vad som är bäst på kort eller lång sikt

Kinematisk registrering av ett enbenshopp omvandlat till en biomekanisk skelettmodell Projektet följer upp hundratalet personer som skadade korsbandet för 17-31 år sedan varav hälften opererades. Personerna genomgår radiologisk undersökning, kliniska bedömningar, intervjuer samt utför fysiska tester i ett rörelseanalyslaboratorium och utfallet ställs bland annat mot behandling och utveckling av artros. Vi utvecklar nya mätmetoder för knäfunktion och undersöker ärftliga faktorers betydelse såväl för uppkomst av korsbandsskada (anatomiska eller beteendemässiga faktorer) som för att utveckla artros.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Knäfunktion efter främre korsbandsskada - genetisk predisoposition, klinisk och rörelselab-bedömning samt långtidskonsekvenser i relation till behandling, artros och livskvalitet.

Projektperiod

2015-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Ortopedi, Sjukgymnastik/fysioterapi

Forskningsledare

Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter