Till umu.se

Sök forskning

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

Vid stroke uppstår en skada i hjärnan. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om hur rörelseförmågan påverkas av en stroke samt hur hjärnans kontroll över individuella fingerrörelser påverkas efter en stroke.

Hjärnaktivitet registreras i en magnetkamera samtidigt som personen utför fingerrörelser; kontrollperson (övre) och person som haft stroke (nedre) under rörelser från vänster respektive höger hand. Kliniska tester av rörelsefunktion efter stroke ger en grov uppfattning om rörelsefunktion, men förklarar inte varför en uppgift är svår att utföra. Vi använder ett kamerabaserat rörelseanalyssystem för att kunna studera rörelsefunktion i detalj. Därutöver undersöker vi också hjärnans aktivering vid fingerrörelser genom samtidig mätning av fingerrörelse och hjärnaktivitet hos personer med stroke samt personer utan hjärnskada. Vårt mål är att öka förståelsen av hur en förändrad hjärnaktivitet relaterar till förändrad funktion efter stroke. Detta möjliggör förbättring av dagens kliniska tester.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Neurovetenskap, Sjukgymnastik/fysioterapi

Forskningsledare

Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter